Indbygget kvalitet

page header safety quality

Det at købe et Britax-produkt handler om mere end at købe et stykke af babyudstyr. Det handler om at købe 50 års ekspertise, passion i spandevis og en urokkelig vilje til at gøre, hvad der er bedst for bar-net.

page-safety-vintagecar

Arv fra bilindustrien

Hos Britax er vi stolte af at være anderledes. Ander-ledes i forhold til flertallet af brands inden for auto-stole, som har rødder i fremstilling af legetøj eller barnevogne. Vores rødder stikker dybere. Siden 1930'erne har vi været tæt involveret i en bilindustri i udvikling. Vi har ikke kun bidraget til nogle af bilin-dustriens store milepæle inden for sikkerhed – som f.eks. den første sikkerhedssele til voksne og den første autostol til børn – men har fordybet os i tekno-logierne, forskningsprocesserne og sikkerhedstek-nikken i hjertet af bilverdenen. Vi mener, det er den-ne enestående arv, der har sat de standarder for innovation og ekspertise, der driver brandet i dag.

Få mere information om vores historie med ingeni-ørkunst

Uovertruffen intern test

Vi er så engagerede i at designe og konstruere au-tostole med uovertruffen sikkerhed, at vi har vores egne testcentre, hvor der testes bilsammenstød, i Europa, Australien og Amerika. Ikke alene har vi flere centre til test af bilsammenstød end noget an-det autostolebrand, vi har også selv udviklet skræd-dersyet udstyr, der gør det muligt for os at gå videre og grave dybere, så hvert eneste af vores produkter kan vise, hvad de duer til.

Fra simuleringer af bilsammenstød til varighedstests – vi lancerer kun en autostol, hvis vi er helt sikre på, at den vil give beskyttelse til dit barn i trafikkollisio-ner fra alle vinkler, herunder dem, der involverer kolbøtter, og med almindelig slitage fra det daglige familieliv.

page safety seattest

Vi tester for frontalt sammenstød. Derefter sam-menstød bagfra. Derefter sammenstød fra siden. Derefter tester vi også når bilen ruller rundt.
Vores testcentre gør det muligt at simulere de meget forskellige stød ved kollisioner forfra, fra siden og bagfra samt ved kolbøtter - ved hastigheder på op til 65 km/t. Vi vurderer virkningerne af disse kollisioner på forskellige dele af kroppen for at kunne finjustere vores 360-graders beskyttelse med finesse.

Vi spænder selerne. Vi løsner selerne. Og vi gen-tager 14.599 gange.
Vi ved, at forældre har brug for at have fuld tiltro til, at deres barn er sikkert fastgjort i sin autostol på alle rejser. Vi skaber en situation, der svarer til spæn-ding og løsning af selerne op til 4 gange dagligt i 10 år

Vi skaber en situation, der svarer til 1.460 dages flytning af en stol mellem to biler.
Vi opfandt ISOFIX tilbage i 1997 i samarbejde med Volkswagen. Nu er systemet standard over det me-ste af verden. Vi tester vores ISOFIX-forbindelsesstykker ved at skabe en situation, der svarer til at flytte stolen mellem to biler hver dag i 4 år

Vi tester en stol. Vi tester den på en anderledes måde. Så tester vi den igen.
Vi lancerer først en ny stol, når vi er sikre på selv de allermindste detaljer. For os betyder det, at vi tester i forskellige opsætninger, som komponentdele eller som en komplet stol og over 250 gange.

Vi tester og lærer med rigtige biler
Ca. 89 % af alle nye biler testet af EuroNCAP brugte mindst en af vores stole til deres sikkerhedstest i 2014. Det betyder, at vores stole løbende testes i de biler, I kører i, og vores udviklingsproces præges konstant af den nyeste opfattelse af bilteknik.

Vi udsætter hver eneste klapvogn for mudder, sand og huller i vejen
Hver klapvogne køres gennem noget, der svarer til mudder og sand, i 16 timer. Derefter køres den over 400 km ujævne, hullede veje. Og så slås bremserne til og fra 6.000 gange.

Vi insisterer på blødt stof til sart hud
Vi sætter vores egne strenge standarder for stof-tests for alle vores autostole, klapvogne og tilbehør. Vi går langt ud over de juridiske krav ved at teste flere kemikalier og teste mod strengere niveauer. Og vi søger hele tiden måder, hvorpå vi kan forbedre vores stoffer, så det bliver et blødt valg til børns sar-te hud.

Vi tester med virkelige familier, ikke bare maski-ner
Vi gennemfører forbrugertests på forskellige stadier i hele vores produktudviklingsproces. For ikke blot at sikre kvaliteten og funktionaliteten af hvert enkelt produkt, men for også at kontrollere, at vi ikke over-ser nogen af de små detaljer, der kan gøre en stor forskel for familiens hverdag. Fra tidlige prototyper til plads, komfort og brugervenlighed til omfattende tests i marken over flere uger. Under udviklingen og selv efter lanceringen analyserer vi konstant forbru-gernes feedback og integrerer disse værdifulde erfa-ringer i vores produktudvikling.

Testrig 1440x370px

Streng ekstern akkreditering

Ud over vores egne strenge processer, gennemgås og testes vores produkter løbende af alle de leden-de eksterne sikkerhedsorganer.

Alle Britax-autostole har bestået den europæiske teststandard ECE R44/04. Vi gennemgår vores pro-dukter regelmæssigt og tester igen, hvor relevante juridiske standarder er opdateret. Britax er også et DEKRA-certificeret brand – hvilket betyder, at vi har bestået de strenge standarder for denne uafhængi-ge kvalitetssammenslutning.

Vores autostole vurderes løbende af Which?, Stiftung Warentest, ADAC og andre førende testin-stitutioner i Europa.

Under produktudviklingen lægger vi desuden ofte private tests ud til tredjepartstestorganer – for at inkorporere uafhængige perspektiver og en ekstern ekspertvurdering i vores innovationsprocesser.

Vi er stolte af at være automobilfabrikanternes fore-trukne brand i nye bilcrashtests udført af Euro NCAP, den uafhængige organisation, der vurderer bilsikkerhed, med ca. 89 % af nye biler testet i 2014, der benytter en Britax-Rømer autostol.

Vi har også modtaget en række forbrugerpriser – som f.eks. Mother & Baby guld i 2013 for vores topmoderne TRIFIX, eller Baby & Pregnancy guld i 2014 for vores visionære DUALFIX.

page-safety-awardlogos

page-trailblazing

Partnerskab for sikkerhed

Vi forstår, at det at gøre verden til et sikrere sted for rejsende børn strækker sig langt ud over vores indi-viduelle indsats og langt ud over de produkter, vi udvikler. Det er derfor vi har brugt år på at opbygge et netværk af partnere og samarbejdspartnere – så vi sammen kan strække os længere for familier over hele verden.

Fra lægelige eksperter til bilfabrikanter, myndighe-der til medierne. Uanset om vi er innovative, rådgi-ver eller fører kampagne for lovændringer, mener vi, at børns sikkerhed er en sag alle kan stå bag.

Og vi ved af erfaring, hvilken forskel det rigtige part-nerskab kan gøre. Vores samarbejde med Volkswa-gen i 1997 førte til skabelsen af ISOFIX og ændrede verden inden for bilsikkerhed på et øjeblik. Næsten to årtier senere sætter vores opfindelse stadig stan-darden for sikrere montering af autostole i hele Eu-ropa. En perfekt demonstration af hvordan vi udle-ver vores principper Sikrere, Enklere, Til alle børn.


Vi behandler de juridiske standarder som vores minimumskrav

Vi ønsker at hjælpe forældre med at træffe kvalifice-rede valg. Det betyder, at hjælpe dem med at forstå de bestemmelser, der styrer de produkter, der hol-der deres børn sikre. Vi tror også på at sætte stan-darder, ikke kun at overholde dem. Derfor kræver vi altid højere standarder for os selv, end myndighe-derne kræver af os.

Der er på nuværende tidspunkt to europæiske be-stemmelser for autostole.

  • ECE R44 04 – den aktuelle europæiske standard.
  • i-Size – en ny bestemmelse, der fungerer sammen med ECE R44 04.
Få mere information om ECE R44 04 og i-Size
page lifestyle gettingincar