Modern Slavery Act Statement

BRITAX GROUP

Erklæring vedrørende moderne slaveri

 

Denne erklæring er offentliggjort i overensstemmelse med "Modern Slavery Act 2015". Den beskriver de skridt, Britax Group Limited og andre relevante selskaber, der kontrolleres af selskabet ("gruppen") for at forhindre moderne slaveri og menneskehandel i dets selskaber og i leverandørkæden. Denne erklæring indeholder Gruppens erklæring vedrørende slaveri og menneskehandel for regnskabsåret, der ender den 31. december 2020.

Introduktion

Slaveri, pligtarbejde, tvangsarbejde og menneskehandel ("moderne slaveri") er globale problemer. Vi forpligter os at sikre at der ikke findes moderne slaveri i vores leverandørkæder eller i andre dele af vores forretning. Vi handler etisk og med integritet i vores forretningsforbindelser og ved at implementere og fuldbyrde systemer og kontroller for at sikre at moderne slaveri ikke finder sted i vores leverandørkæder.

Vores forretning og vores leverandørkæder

Vi er en global producent og forhandler af børnesæder, klapvogne, cykelsæder, spædbørnsprodukter og tilbehør. Vores moderselskab var den 31. december 2020 Persimmon Midco LLC, et Delaware selskab med begrænset ansvar, med hjemsted i South Caroline. Den 31. december 2020 havde gruppen 938 ansatte i hele verden og har produceret i UK, USA, Tyskland og Kina med salg og markedsføring i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Australien og New Zealand. Gruppens globale årsomsætning i regnskabsåret 2020 var (revideret) ca. €294,4m. Vi er organiseret i regionale forretningsenheder (Nord- og Sydamerika, EMEA og den asiatiske/Stillehavsregion) og vores leverandørkæder inklusive råstofleverandører og serviceydere.

Politik, kontraktmæssige kontroller og forpligtelser

Vi forpligter os at sikre at der ikke findes moderne slaveri i vores leverandørkæder eller i andre dele af vores forretning. Vi handler etisk og med integritet i vores forretningsforbindelser og ved at implementere og fuldbyrde systemer og kontroller for at sikre at moderne slaveri ikke finder sted i vores leverandørkæder.

Iht. til vores globale og regionale adfærdskodeks:

  • overholder vi love, regler og forskrifter, der gælder for vores forretninger i hele verden.
  • respekterer vi menneskerettighederne og forpligter vores leverandørkæde at gøre det samme;
  • konkurrere på etisk måde; og
  • overholder rimelig ansættelsespraksis.

Vi følger desuden en whistleblowing-politik, der leverer en ramme hvor den enkelte kan åbent og anonymt rapportere alle etiske bekymringer, inklusive problemer i forbindelse med moderne slaveri. Alle bekymringer behandles på et overordnet niveau, forelægges direktionen og undersøges omhyggeligt. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger. Anmelderens anonymitet beskyttes.

Nødvendig omhu i forbindelse med moderne slaveri

Vi arbejder med en leverandørkæde, der omfatter leverandører, vi har samarbejdet med, besøgt og inspiceret i mange år. Vi ved at moderne slaveri især finder sted i de dele af leverandørkæden, der arbejder i visse geografiske områder og blandt visse udsatte grupper. Derfor udfører vi en godkendelses- og certificeringsproces før der tilføjes nye leverandører. I et nøgleområde ved denne proces før der godkendes og tilføjes nye leverandører til vores leverandørkæden, omfatter en vurdering af denne leverandærs arbejdspraksis, inklusive praksis med henblik børne- og tvangsarbejde, betaling af mindsteløn, de ansattes arbejdsmiljø og beskyttelse mod diskriminering.

Vi har og udvikler løbende yderligere systemer for at identificere og bedømme potentielle risikoområder i vores leverandørkæder, forebygger risikoen for moderne slaveri i vores leverandørkæder og overvåger mulige risikoområder. I løbet af 2020 er den globale Britax-gruppe blevet medlem af Sedex, en af verdens førende etiske handelsorganisationer og samarbejder med partnere for at forbedre arbejdsvilkår i globale leverandørkæder. Implementering af Sedex-platformen bliver sandsynligvis afsluttet i 2021. Sedex-medlemskabet bør være med til at fremme rettidig omhu.

I løbet af 2020 har gruppen som del af gruppens løbende kursusprogram for nye ansatte, udbudt specifikke kurser med henblik på Forordningen om moderne slaveri 2015, praktiske skridt for udbudsteams og en øgning af opmærksomheden vedrørende risici og problemer i forbindelse med moderne slaveri. Disse kurser skal i løbet af 2021 være gennemført af alle relevante ansatte. Øget bevidsthed blandt de ansatte og kurserne vil hjælpe at forbedre vores processer vedrørende rettidig omhu og effektiviteten af vores tiltag mod moderne slaveri.

Vi vurderer løbende kontrakternes indhold og udvikler strategiske forretningsforbindelser med leverandører ved nøglepunkter i vores leverandørkæder for at hjælpe at sikre at nødvendige standarder er implementeret og vedligeholdes for at forhindre moderne slaveri i vores leverandørkæder.

Leverandørens overholdelse af vores værdier og etik

Vi tolerere ikke moderne slaveri. Som del af de skridt vi tager for at sikre at alle dele af vores leverandørkæden og vores partnerre arbejder i overensstemmelse med vores værdier og etiske principper, arbejder vi med et overensstemmelsesprogram for leverandørkæder. Dette omfatter besøg af kilde-, kvalitets- og engineering teams, et periodisk punktsystem og periodiske besøg af gruppens generelle rådgivere. Dog er de periodiske besøg som følge af COVID-19-pandemien og rejse- og andre indskrænkninger for at begrænse smitten, som regeringer i hele verden har implementeret, foreløbig udsat i 2020 og vores planer for at udbygge leverandørkæden har været påvirket negativ.

Vores effektivitet ved kampen mod moderne slaveri

For at bedømme effektiviteten af vores tiltag af moderne slaveri analyserer vi de følgende vigtige indikatorer for ydelsen:

  • resultater fra vores overensstemmelsesprogram for leverandørkæder
  • antal af påstande om moderne slaveri, der rapporteres eller opdages i leverandørkæden, og
  • medarbejdernes træningsniveauer

Sedex medlemskab, som beskrevet ovenfor, bør være med til at øge vores effektivitet.

Yderligere skridt

Vi vil fortsat i perioder revidere effektiviteten af de eksisterende skridt vi har foretaget med henblik på at vedligeholde og fortsat forbedre vores effektivitet ved at bedømme og påtale problemer og risici, der er relevant for at forhindre moderne slaveri i vores forretning og leverandørkæder. Dette vil fortsætte i løbet af 2021.

Denne erklæring er godkendt af direktionen i Britax Group Limited, d. 29. juni 2021, revideres og opdateres en gang om året.

30. juni 2021

Michael Pacharis
Chief Executive Officer
Britax Group Limited

2016 Version

2017 Version

2018 Version

2019 Version