Vilkår for brug af websted

I disse brugsvilkår (sammen med de dokumenter, der henvises til heri) finder du brugsvilkårene for brugen af webstedet (vores websted). Brug af vores websted inkluderer adgang og/eller at browse. Læs disse brugsvilkår, før du begynder at bruge vores websted, da de gælder for din brug af vores websted. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af dette til fremtidig brug.

Ved at bruge vores websted bekræfter du, at du accepterer disse brugsvilkår, og at du indvilliger i at overholde dem.

Hvis du ikke indvilliger i disse brugsvilkår, må du ikke bruge vores websted.

1. Andre gældende vilkår

Disse vilkår henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:

- Vores Politik om cookies, som angiver de vilkår, hvorpå vi behandler alle personlige data, vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Ved at bruge vores websted indvilliger du i sådan behandling, og du garanterer, at alle data leveret af dig er korrekte.

- Vores Cookie Policy, med oplysninger om cookierne på vores websted.

2. Oplysninger om os

www.britax-roemer.dk er et websted, der drives af Britax Excelsior Limited ("vi"). Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 00294545 og har vores eget registrerede kontor beliggende Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL, Storbritannien. Vores primære virksomhedsadresse er 1 Churchill Way West, Andover, Hampshire, SP10 3UW, Storbritannien.

3. Ændringer af disse vilkår

Vi kan revidere disse brugsvilkår til enhver tid for at forbedre denne hjemmeside.
Kontrollér denne side regelmæssigt for at se eventuelle ændringer, da disse er bindende for dig.

4. Ændringer af vores websted

Vi kan opdatere vores websted og ændre indholdet til enhver tid. Læg imidlertid mærke til, at ethvert indhold på vores websted kan være uaktuelt på ethvert givent tidspunkt og at vi ikke er forpligtet til at opdatere det.
Vi garanterer ikke at vores websted eller noget af dets indhold er fri for fejl eller udeladelser.

5. Adgang til vores websted

Vores websted er tilgængeligt uden beregning.

Vi garanterer ikke at vores websted eller alle dets indhold til enhver tid er tilgængelige eller afbrydelsesfri. Adgang til vores websted er tilladt midlertidigt. Vi kan suspendere, tilbagetrække, afslutte eller ændre en hvilken som helst del af vores websted uden varsel. Vi er ikke ansvarspligtige over for dig, hvis vores websted af en hvilken som helst grund indenfor et hvilken som helst tidsrum ikke er tilgængelig.

Du er ansvarlig for at foretage alle de foranstaltninger, der er påkrævet for at have adgang til vores websted.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår vores websted via din internetforbindelse, er bekendt med disse brugsvilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

[Vores websted henvender sig til personer, der er bosiddende i Storbritannien. Vi kan ikke gøres ansvarlig for at indhold der er tilgængeligt på eller via vores websted er passende eller tilgængeligt andre steder. Vi kan begrænse tilgængeligheden af vores websted eller enhver tjeneste eller ethvert produkt beskrevet på vores websted til enhver person eller geografisk område til enhver tid. Hvis du vælger at tilgå vores websted uden for Storbritannien, gør du det på eget ansvar.]

6. Immaterielle rettigheder

Vi er ejeren eller licenshaveren af alle immaterielle rettigheder omkring vores websted og det materiale, der offentliggøres på det. Sådanne værker er beskyttet af love og traktater om ophavsret verden over. Alle sådanne rettigheder forbeholdes. Du kan udskrive én kopi og downloade uddrag af enhver side/alle sider fra vores websted til din personlige brug, og du kan henlede andres opmærksomhed inden for din organisation på indhold, der er opslået på vores websted. Du må ikke ændre papir- eller digitalkopier af nogen materialer, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotografier, videoer eller audiosekvenser eller nogen grafik adskilt fra ledsagende tekst. Vores (eller andre bidragyderes) status som forfattere af indhold på vores websted skal altid anerkendes. Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader nogen del af vores websted i overtrædelse af disse brugsvilkår, ophører din ret til at bruge vores websted med det samme, og du skal, efter vort valg, returnere eller destruere alle kopier af de materialer, du har fremstillet.

7. Oplysningers pålidelighed

Indholdet på vores websted er kun udtryk for generel information Det er ikke beregnet til at udgøre rådgivning, som du kan henholde dig til.
Selvom vi gør os rimelige bestræbelser på at opdatere oplysningerne på vores websted, fremsætter vi ingen udsagn eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, om at indholdet på vores websted er korrekt, fuldstændigt eller opdateret.

8. Begrænsning af vores erstatningsansvar

Intet i disse brugsvilkår udelukker eller begrænser vores erstatningsansvar for dødsfald eller personskade, der opstår ved vores uagtsomhed eller vores svig eller svigagtigt forkerte fremstilling eller noget andet erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses af engelsk lovgivning.

Indenfor lovens fulde udstrækning udelukker vi alle betingelser, garantier, udsagn eller andre vilkår, der kan gælde for vores websted eller noget af dets indhold, det være sig udtrykkeligt eller underforstået.

Vi er ikke erstatningsansvarlig over for nogen bruger for uforudset eller forudseelig tab eller skade i hh. til kontrakt, retsbrud (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovpligt eller andet, der opstår under eller i forbindelse med:

- brug af, eller manglende evne til at bruge vores websted; eller

- brug af eller henvisning til indhold på vores websted.

Hvis du er forretningsbruger, skal du særligt bemærke, at vi ikke er erstatningsansvarlige for:

- tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægt,

- driftsforstyrrelser,

- tab af forventet opsparing,

- tab af forretningsmulighed, goodwill eller renommé, eller

- nogen indirekte eller følgende tab eller skader.

Hvis du er forbruger, skal du bemærke, at vi kun stiller vores websted til rådighed for hjemme- og privatbrug. Du indvilliger i ikke at bruge vores websted til nogen kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet erstatningsansvar over for dig med hensyn til tab af fortjeneste, tab af forretning, driftsforstyrrelser eller tab af forretningsmulighed.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for noget tab eller nogen skade forårsaget af virus, udsendt overbelastningsangreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet eget materiale som følge af din brug af vores websted eller dit download af noget af dets indhold eller indholdet på noget websted, der er linket til det.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på websteder, der er linket til vores websted. Sådanne links skal ikke fortolkes som vores godkendelse af de linkede websteder. Vi er ikke erstatningsansvarlige for noget tab eller nogen skade, der kan opstå ved din brug af dem. Vores onlinebutik drives og administreres aktuelt via et websted, der er linket til vores websted.

Forskellige begrænsninger og undtagelser fra erstatningsansvar gøres gældende som følge af levering af varer til dig, sådan som de vil blive angivet i vores handels- og leveringsvilkår.

9. Vira

Vi garanterer ikke, at vores websted er sikkert eller frit for fejl eller vira.

Du er ansvarlig for konfigureringen af din informationsteknologi, dine computerprogrammer og den platform der anvendes for at tilgå vores websted. Du bør bruge din egen software til virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruge vores websted ved forsætligt at påføre det vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, serveren, hvorpå vores websted opbevares, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et overbelastningsangreb eller et DDoS-angreb. Overtrædelse af denne bestemmelse medføreren forbrydelse i henhold til den britiske Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterer enhver sådan overtrædelse til de relevante udøvende myndigheder, og vi samarbejder med disse autoriteter ved at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores websted umiddelbart.

10. Linkning til vores websted

Du kan linke til vores startside, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores renommé eller drager fordel af det.

Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at der antydes nogen form for tilknytning, godkendelse eller anbefaling fra vores side, hvis en sådan ikke foreligger.

Du må ikke etablere noget link til vores websted i noget websted, der ikke ejes af dig.

Vores websted må ikke indrammes på noget andet websted, ej heller må du oprette et link til nogen del af vores websted ud over startsiden.

Vi forbeholder os retten til at inddrage tilladelsen til at linke uden varsel.

Hvis du ønsker at gøre brug af indhold på vores websted ud over som angivet ovenfor, skal du kontakte contact@britax.com

11. Tredjepartslinks og -ressourcer på vores websted

Vores onlinebutik drives og administreres aktuelt via et eksternt websted. Ifald vores websted indeholder links til andre websteder og/eller ressourcer leveret af tredjepart, leveres disse links kun til din orientering.

Vi har ingen kontrol over og accepterer ikke noget ansvar for indhold af nogen eksterne eller tredjeparts websteder eller ressourcer.

12. Produktbilleder

Alle vores billeder er underlagt ophavsretsbeskyttelse. Originale produktfarver kan afvige fra det illustrerede. Som led i den kontinuerlige videreudvikling og forbedring forbeholder vi retten til når som helst at kunne ændre tekniske ændringer og modelskift.

13. Gældende lovgivning

Hvis du er forbruger, skal du bemærke, at disse brugsvilkår, deres indhold og form er underlagteguleres af engelsk lovgivning. Du og vi giver samtykke til, at domstolene i England og Wales har ikke-eksklusiv jurisdiktion.Hvis du imidlertid er bosiddende i Nordirland, kan du også anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også anlægge sag i Skotland.

Hvis du er en virksomhed, reguleres disse brugsvilkår, deres indhold og dannelse (og alle ikke-kontraktmæssige tvister eller påstande) af engelsk lovgivning. Begge parter indvilliger i, at domstolene i England og Wales har enekompetence.

14. contact us

For at kontakte os skal du sende en e-mail til contact@britax.com Tak, fordi du besøgte vores websted.