Gør en forskel

page-header-safety-difference v2.1

Nogle gange betyder det at gøre det rigtige at træffe svære beslutninger. Nogle gange betyder det at følge en anden vej eller at tale rent ud af posen om ting, vi mener ikke er gode nok. Det er ikke nemt, men det er vigtige ting ofte ikke.

page lifestyle girlbubble

Mestring af sikker rejse for ældre børn

Vi mener, at – lige meget om et barn er 9 måneder eller 9 år– fortjener det den bedste beskyttelse, der findes. Vi mener også, at almindelige selepuder til ældre børn simpelthen ikke er sikre nok, da de ikke har hverken sidekollisionsbeskyttelse eller hovedbe-skyttelse. De seneste uafhængige undersøgelser udført af organisationer som Which? understøtter vores overbevisning.

Derfor sælger vi ikke almindelige selepuder. Derfor har vi designet den innovative KID-serie af selepu-der med høj ryg. Fremstillet i Tyskland med avance-ret sidekollisionsbeskyttelse og hovedbeskyttelse. Vores topmodel KIDFIX XP SICT er den første gruppe 2/3-autostol, der nogensinde har fået sikker-hedsvurderingen "Meget god" *. Og derfor er vi for-talere for lovændringer i forbindelse med gruppe 2/3 for at teste beskyttelse fra alle kollisionsvinkler.

*Stiftung Warentest og ADAC Motorwelt, 11/2013, når det bruges med ISOFIX

Få mere information om vores prisvindende KID-serie

Vi holder fast i 5-punktsselen

Næsten 50 års erfaring og konstant teknisk innova-tion har gjort det muligt for os at forstå i mindste detalje, hvad der sker ved forskellige typer kollisio-ner.

Det har lært os, at en 5-punktssele betydeligt redu-cerer de kræfter et barn oplever under et sammen-stød ved at fordele kræfterne på 5 separate kon-taktpunkter med stolen. Vi mener også, at den er bedst til at forhindre, at barnet bliver slynget ud og til at holde et barn sikkert inden for stolens beskytten-de skal i den type ulykker (frontale kollisioner og kolbøtter), hvor udslyngning er en større risiko.

Det er vores overbevisning, at selepude autostole – det mest almindelige alternativ til 5-punktsseler – simpelthen ikke tilbyder det samme niveau af be-skyttelse. Derfor vil vi fortsat investere i komplekst design og teknik til blandt andet at skabe 5-punktssele-stole. Derfor er det den eneste seletype, vi bruger til alle vores autostole i gruppe 0+/ 1, 1 og gruppe 1/2. Det er også derfor, at vi i stigende grad finder måder at bruge udvidede 5-punktsseler i vo-res gruppe 2-stole med tilhørende gruppe 1/2/3-autostole.

Få mere information om 5-punktsselen
page lifestyle carseatgirl

ISOFIX EASY HARNESSING 1440x370px

Vi gør sikkert enkelt

Som sikkerhedseksperter forstår vi farerne ved au-tostole, der er forkert monteret eller er udstyret med en forkert sele. Som forældre forstår vi familielivets virkelighed – og vi ved, at ikke alle dage går som planlagt.

Det er derfor, vi har gjort det til vores mission at gø-re sikkert enkelt. Ved konstant at skabe fornyelse for at gøre det lettere for forældre at holde deres børn sikre på farten.

Ligesom ISOFIX - vores samskabelse med Volks-wagen takler de alarmerende 70 % af autostole, der blev monteret forkert, ved hjælp af 3-punkts-sikkerhedsselen. Det er stadig standarden for sikker montering på tværs af Europa. Vi har siden udvidet potentialet i vores banebrydende opfindelse med nye ISOFIT- og ISOFIX +-teknologier.

Eller vores innovative selestrammerteknologier – Active Tensioning System (ATS), som kontrolle-rer, overvåger og justerer selestramningen på en-hver køretur, samt Light System (LS), som hjælper med at give forældrene vished om, at deres barns sele er strammet korrekt.

Få mere information om KING II-systemet

Eller vores unikke seleføring til stole i gruppe 2/3. Designet, fordi vi forstår, hvor vigtigt det er at ældre børn selv kan fastgøre sig sikkert, når d bruger bi-lens sikkerhedssele. Efter de seneste undersøgel-ser, der fremhævede antallet af børn, der fastgør sikkerhedsselen – ofte forkert – opdaterede vi vores stoledesign og gjorde vores seleføring så indlysen-de og enkel at bruge, at selv ældre børn alene kan spænde selen korrekt*.

*Irish Misuse Study, 2011, Road Safety Authority
**Føreren af bilen bør altid sikre, at hvert enkelt barn er sikkert spændt fast.

Få mere information om KID-serien

Mestring af bagudvendt kørsel

Vi har været nyskabende og ført an inden for bag-udvendt sikkerhed i over 20 år. Det er derfor, at vo-res brede vifte af bagudvendte stole i dag ikke blot tilbyder stor sikkerhed, men også stor fleksibilitet.

Frontale kollisioner er den mest almindelige form for uheld på vejen*. Og det er påvist, at bagudvendte autostole giver den bedste beskyttelse i tilfælde af en frontal kollision. Den svenske regering anbefaler, at børn sidder bagudvendt indtil 6 år eller 25 kg. Det er vi enige i. Men vi forstår også, at hver familie har forskellig livsstil og forskellige behov. Derfor er vores sortiment designet til at gøre bagudvendte rejser praktiske for så mange børn som muligt, så længe som muligt.

Vi er stolte af at tilbyde ikke blot en af Europas bre-deste serier af bagudvendte stole, men også en af de mest avancerede. Kun 9 stole har bestået den krævende PLUS Test i Sverige for overlegen be-skyttelse af hoved og hals i frontale kollisioner. Af disse 9er vi stolte af at have skabt 3. MAX-FIX II – Plus Test-godkendt op til 18 kg. Foruden HI-WAY II og MAX-WAY – Plus Test-godkendt op til 25 kg. Ingen andre brands kan sige det samme.


*Casimir “Child Car Passenger Fatalities - European Figures and In-Depth Study”; Alan Kirk; Loughborough University, UK; Konference: Protection of children in cars (Beskyttelse af børn i biler), München, 2011.

Få mere information om bagudrettet stilling
page-lifestyle-rearward Römer